ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΤΥΦΛΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ROTAVATOR BT

Κωδικός Προϊόντος: 0123FRZ
Κατασκευαστής: ROTAVATOR BT
Περιγραφή προϊόντος:
Κουζινέτο φλατζωτού ακραξονίου μετατροπής ROTAVATOR BT
(RMS 13)