ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΟΤΣΑΛΩΝ FAHR

Κωδικός Προϊόντος: 1702FAHR
Κωδικός Εταιρείας: 1 1110 180 001.10
Τύπος FAHR
Περιγραφή προϊόντος:
τρίφτης κοτσάλων
FAHR 1000 - 36.10