ΜΠΟΥΚΑΛA ΤΙΜΟΝΙΟΥ & ΜΠΟΥΡΙΟΥ 1102 ΕΩΣ 1600 FAHR

Κωδικός Προϊόντος: 2001FAHR
Κωδικός Εταιρείας: 1 2107 220 620.10
Τύπος FAHR