Κορώνα Πηνίο rotavator ET

Κωδικός Προϊόντος: 201-202FRZ
Τύπος ROTAVATOR ET
Κορώνα Ζ27 Κ6εσ
Πηνίο Ζ16 Κ6εσ