γραναζι αλογων

Κωδικός Προϊόντος: 1118FAHR
Κωδικός Εταιρείας: 1 2106 140 004.00
Τύπος FAHR
γρανάζι αλόγων Ζ16 ΛΔ με σφυκτήρα
1300 - 36.10