ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΡΤΙΚΟΦ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ DEUTZ 45ΗΡ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΡΤΙΚΟΦ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ DEUTZ 45ΗΡ

Κωδικός Προϊόντος: 0027DTZ
Κωδικός Εταιρείας: 2311294
Τύπος DEUTZ
άξονας παρτικόφ εσωτερικός μεγάλος deutz 40HP
d35 - Z12 - K14εξ - d10