ΑΞΟΝΑΣ ΚΟΥΦΩΤΟΣ ΜΠΡΙΖΤΕΡΕΚ STEYR 650

Κωδικός Προϊόντος: 014STR
Κωδικός Εταιρείας: 292.270.033
Τύπος STEYR
Περιγραφή προϊόντος:
Άξονας κουφωτός μπρίζτερεκ Ζ24 Κ 8 εξ. L205
steyr 650 - 658 - 760 - 768