ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 22L, Φ36 ΚΩΝΟΣ , ΑΡΙΣΤΕΡΗ, ΤΥΠΟΥ FIAT

ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 22L, Φ36 ΚΩΝΟΣ , ΑΡΙΣΤΕΡΗ

Κωδικός Εταιρείας: 20Α22Χ006
Τύπος HYDROPACK
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 22L, Φ36 ΚΩΝΟΣ , ΑΡΙΣΤΕΡΗ,
ΤΥΠΟΥ FIAT