ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 19L, Φ36 ΚΩΝΟΣ , ΔΕΞΙΑ

Κωδικός Εταιρείας: 20C19X006
Τύπος HYDROPACK
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 19L, Φ36 ΚΩΝΟΣ , ΔΕΞΙΑ
ΤΥΠΟΥ FIAT