ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 19L, Φ36 ΚΩΝΟΣ , ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΤΥΠΟΥ FIAT

ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 19L, Φ36 ΚΩΝΟΣ , ΑΡΙΣΤΕΡΗ

Κωδικός Εταιρείας: Α42Χ
Τύπος HYDROPACK
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 19L, Φ36 ΚΩΝΟΣ , ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΤΥΠΟΥ FIAT