ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 19L, Φ36, ΔΕΞΙΑ, MF ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ

Κωδικός Εταιρείας: 20C19HX707
Τύπος HYDROPACK, MF
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 19L, Φ36, ΚΑΡΡΕ Ζ11, MF ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ