ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 16L, Φ36 ΚΑΡΡΕ , ΔΕΞΙΑ

Κωδικός Εταιρείας: 20C16X224
Τύπος HYDROPACK
Περιγραφή προϊόντος:
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 16L, Φ36 ΚΑΡΡΕ , ΔΕΞΙΑ