ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 15L, Φ36 ΚΩΝΟΣ , ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΤΥΠΟΥ FIAT

ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 15L, Φ36 ΚΩΝΟΣ , ΑΡΙΣΤΕΡΗ

Κωδικός Εταιρείας: A33X
Τύπος HYDROPACK
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 15L, Φ36 ΚΩΝΟΣ , ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΤΥΠΟΥ FIAT