ΑΚΡΑΞΟΝΙΟ ΜΟΝΟΤΡΥΠΟ FAHR

Κωδικός Προϊόντος: 1402FAHR
Κωδικός Εταιρείας: 1 1114 010 860.00
Τύπος FAHR
ακραξόνιο μονότρυπο FAHR
1300 - 1302